Noteikumi

 1. www.izsoles.lv ir interneta izsoļu portāls, kura darbību uz statūtu pamata organizē un koordinē SIA „Vikrama”, turpmāk tekstā „Izsoles.lv”.
 2. Portāla www.izsoles.lv lietošanas notiekumi ir saistoši katram portāla www.izsoles.lv apmeklētājam, neatkarīgi no tā, vai apmeklētājs ir vai nav šī portāla reģistrēts lietotājs.
 3. Ikvienai fiziskai vai juridiskai personai ir atļauts reģistrēt vienu Izsoles.lv lietotāja profilu.
 4. Reģistrējoties portālā www.izsoles.lv, lietotājs apliecina, ka:
  • aizpildot reģistrācijas formu, ir sniedzis vienīgi patiesu informāciju, pieprasītajā apjomā;
  • ir rīcībspējīga fiziska persona un ir sasniegusi 18 gadu vecumu. Juridiskas personas pārstāvis apliecina, ka ir pilnvarots rīkoties juridiskās personas vārdā;
  • izmantos Interneta izsoli, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, labā ticībā un atbilstoši vispārpieņemtajai darījumu slēgšanas praksei;
  • dati, kas nonākuši izsoles dalībnieka rīcībā, piedaloties Interneta izsolē, tiks aizsargāti kā tas paredzēts fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos spēkā esošajos normatīvajos aktos.
 5. Pārdodot portālā www.izsoles.lv, lietotājs apliecina, ka:
  • ir likumīgas tiesības Preci pārdot, ir atbildīgs par Preces reālo esamību un apņemas: piedāvāt Interneta izsolē Preci, kas atbilst normatīvo aktu prasībām attiecībā uz patērētāju tiesību aizsardzību, preces vai pakalpojuma drošību, konkurenci un citām tiesību normām;
  • sniedzis vienīgi patiesas ziņas par Preci, detalizēti un precīzi aprakstot tās stāvokli un kvalitāti.
  • nepārkāpj un neaizskar autortiesības, patentu tiesības, trešo personu tiesības, tirdzniecības markas un citus intelektuālās darbības rezultātus;
  • pārdos preci par izsolē nosolīto visaugstāko cenu Izsoles dalībniekam (pircējam), kurš šo cenu nosolījis, izņemot gadījumus, ja nav sasniegta minimālā pārdošanas cena.
 6. Pērkot portālā www.izsoles.lv – lietotājs, solot par preci visaugstāko cenu, apņemas to nopirkt.
 7. Ikviens Izsoles.lv lietotājs personīgi ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā vai nosūta citiem portāla lietotājiem.
 8. Izsoles.lv lietotājiem ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem portāla lietotājiem:
  • informāciju, kas aizskar personas godu un cieņu;
  • informāciju, kas aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
  • informāciju, kas ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
  • informāciju, kam piemīt surogātpasta (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;
  • informāciju, kas vizuāli ir atklāti pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;
  • visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt portāla www.izsoles.lv normālu darbību un drošību.
 9. Izsoles.lv ir tiesības izteikt brīdinājumu vai nekavējoties liegt lietotājam pieeju Interneta izsoles pakalpojumiem, kā arī dzēst attiecīgo izsoli, ja lietotājs ir pārkāpis šos noteikumus, kā arī ja lietotāja rīcība citu apsvērumu dēļ tiek uzskatīta kā negodprātīga vai neētiska.
 10. Izsoles.lv ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā www.izsoles.lv, iepriekš par to informējot Izsoles.lv lietotājus.

Privātums

Visi portālā www.izsoles.lv ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.

Daudzi miljoni cilvēku visā pasaulē piedalās izsolēs, kuras norisinās internetā, jo tas ir ērti, ātri un izdevīgi.

Izsoles.lv – visu šo īpašību apvienojums Latvijai piemērotā un draudzīgā interneta vidē!